Menu

Sức khỏe là vàng

Kệ thông tin sức khỏe

tìm hiểu mổ mắt lasik


mổ mắt lasik là một trong những thủ tục tự chọn phổ biến nhất được thực hiện ngày hôm nay. Hàng triệu người đã trải qua phẫu thuật mắt LASIK để giúp cải thiện tầm nhìn của họ và kết thúc sự phụ thuộc của họ vào ống kính khắc phục. Trước khi bạn có được phẫu thuật mắt LASIK, tuy nhiên, bạn cần phải biết một vài điều để trải nghiệm LASIK của bạn là một trong tốt.

Sau đây phác thảo một số điều bạn nên làm trước khi phẫu thuật mắt LASIK. Làm những điều này sẽ giúp đảm bảo rằng LASIK là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn và rằng bạn sẽ hài lòng với kết quả phẫu thuật.

- bác sĩ phẫu thuật của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận biết bác sĩ phẫu thuật của bạn. Tìm hiểu về kinh nghiệm của mình. Đảm bảo rằng anh ta đang sử dụng thiết bị và phương pháp mà anh ta có kinh nghiệm. Hãy chắc chắn rằng anh ta được huấn luyện đúng mức. Trên tất cả, hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với anh ta và rằng bạn đang hài lòng với sự lựa chọn của anh ta như bác sĩ phẫu thuật của bạn.

- Tìm hiểu về tỷ lệ cược. Bạn muốn chắc chắn rằng bạn hiểu LASIK không thể làm phép lạ. Có một số cơ hội mà thị giác của bạn có thể không được 20/20 sau khi phẫu thuật. Tìm hiểu về những gì LASIK có thể và không thể làm cho bạn.

- Hãy chắc chắn rằng bạn là một ứng cử viên tốt. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn không có bất kỳ điều kiện sức khoẻ hoặc các vấn đề y tế khác mà sẽ làm tổn hại đến khả năng của bạn để có một phẫu thuật LASIK thành công. Bạn muốn đi qua toàn bộ lịch sử y khoa của bạn với bác sĩ để đảm bảo bạn là một ứng viên LASIK tốt.

- Hiểu được thủ tục. Tìm hiểu cách LASIK được thực hiện và chính xác cách bác sĩ phẫu thuật của bạn sẽ làm thủ tục. Có một vài phương pháp khác nhau để làm LASIK và bác sĩ phẫu thuật của bạn có thể làm một cách khác sau đó bạn biết về. Đảm bảo bạn biết chính xác những gì sẽ xảy ra theo từng bước để bạn có thể chuẩn bị cho mọi thứ sẽ xảy ra trong quá trình phẫu thuật của bạn.

- Hiểu được những rủi ro. Như với bất kỳ thủ thuật phẫu thuật nào, có những nguy cơ với LASIK. Bạn muốn nhận thức đầy đủ về những gì có thể xảy ra. Bạn nên đi qua mọi rủi ro với bác sĩ phẫu thuật của bạn. Tìm hiểu về những gì bạn có thể làm để giảm thiểu rủi ro và tìm ra mức độ rủi ro thường xảy ra.

- Làm quen với việc chăm sóc sau. Bạn nên thảo luận đầy đủ những gì trách nhiệm của bạn được cho sau khi phẫu thuật của bạn. Bạn muốn chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn có thể và không thể làm, cùng với những gì bạn phải làm để đảm bảo rằng bạn chữa lành đúng cách.

- Kiểm tra vào các lựa chọn khác. Có rất nhiều phẫu thuật chỉnh mắt khác nhau. Bạn có thể muốn xem xét các lựa chọn thay thế chỉ để xem nếu cái gì khác sẽ làm việc tốt hơn cho bạn.

Bạn sẽ trông đợi gì vào ngày phẫu thuật femto lasik 

 

 

 

xem thêm tại http://benhvienmatviethan.com.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.