Menu

Sức khỏe là vàng

Kệ thông tin sức khỏe

Lasik Eye Surgery


Phẫu thuật Lasik mắt có thể cho một người nhìn 20/20, nhưng không phải tất cả bệnh nhân sẽ kết thúc với tầm nhìn 20/20. Thống kê cho thấy chỉnh sửa thị giác lasik có tỷ lệ thành công cao hơn 90%, tuy nhiên cũng được biết rằng chỉ có 55% bệnh nhân thực sự đạt được tầm nhìn 20/20. Để thủ tục Lasik được coi là thành công, bệnh nhân sẽ đạt được tầm nhìn 20/40 sau khi thủ tục và quá trình chữa bệnh hoàn tất.

 

 

 

Bạn không nên tin vào bất kỳ quảng cáo nào đảm bảo tầm nhìn 20/20. Đây chỉ đơn giản là một tuyên bố rằng không thể đạt được, trong mọi trường hợp.

Một quyết định để thực hiện hiệu chỉnh thị giác lasik phải dựa trên nhu cầu của mỗi cá nhân. Không phải ai cũng là ứng cử viên cho thủ tục. Đã có những tiến bộ gần đây cho phép chỉnh sửa được thực hiện nhiều loại tầm nhìn rộng hơn.

Bắt lasik phẫu thuật không phải là một quyết định cần được đưa nhẹ, biến chứng có thể xảy ra. Các thủ tục thực tế là nhanh chóng và nói chung là không đau. Các biến chứng thường xảy ra trong quá trình hồi phục. Hầu hết bệnh nhân mô tả sự phục hồi như một vài ngày dài, nhưng điều quan trọng là nhận ra rằng phục hồi hoàn toàn sẽ mất khoảng 6 tháng. Trong thời gian hồi phục của bạn, rất quan trọng để biết được bất kỳ biến chứng nào mà bác sĩ của bạn mô tả cho bạn. Báo cáo bất cứ điều gì thông thường cho bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt. Chăm sóc các loại vấn đề thường phụ thuộc vào hành động nhanh.

Khi chọn một bác sĩ, bạn nên làm công việc nhà của bạn dành thêm một chút thời gian để tìm một bác sĩ phù hợp với bạn. Hãy nhớ rằng quyết định này là một trong những bạn sẽ sống với cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Bạn không bao giờ cảm thấy bị áp lực bởi bác sĩ và bạn sẽ cảm thấy như mình có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Hãy nhớ rằng, Trả lời các câu hỏi là một phần quan trọng trong công việc của bác sĩ. Nếu anh ta không giỏi về điều này thì anh ta có thể tin cậy bằng mắt của bạn.
 

xem thêm tại   http://suckhoe2t.net/phau-thuat-lasik-cach-dieu-tri-mat-can-thi-hieu-qua-nhat/

 

Bạn sẽ trông đợi gì vào ngày phẫu thuật femto lasik 


 

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.