Menu

Sức khỏe là vàng

Kệ thông tin sức khỏe

Blog posts December 2018

Bệnh viện Emcas các xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại

Theo bác sĩ Phạm Xuân Khiêm bệnh viện thẩm mỹ emcas tại TPHCM Phẫu 

thuật thẩm mỹ này vẫn còn phổ biến và không có dấu hiệu chậm lại. Cấy ghép vú vẫn là cơn thịnh nộ giữa không chỉ phụ nữ trẻ, mà còn là phụ nữ trung niên. Hiện nay, việc cấy ghép silicone lại hợp pháp tại Hoa …

Read more

1 blog post

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.